หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Plan
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องกวาง
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
นายชัยวัฒน์ มูลเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร้องกวาง
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
  วิสัยทัศน์ อบต.ร้องกวาง
 
" ท้องถิ่นเข้มเเข็ง ชุมชนน่าอยู่
อยู่อย่างพอเพียง สืบสานวัฒนธรรม "
 
 
 
พันธกิจ
 
    พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
    ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพการเกษตร
    จัดหาและบำรุงรักษาแลห่งน้ำเพื่อการเกษตร
    การฟื้นฟูศาสนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
    จัดให้มีการบำรุงเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำ
    จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ
    สนับสนุนและส่งเสริมกีฬา
    ส่งเสริมและสนับสนุนและยกระดับคุณภาพการศึกษาและเทคโนโลยีของประชากรทุกระดับ สู่ประชาคมอาเซียน
    ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข เสริมสร้างสุขภาพอนามัยของประชาชน
    ป้องกัน บำบัด ฟื้นฟูและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน
    ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
    การส่งเสริมการท่องเที่ยว
    จัดให้มีการบริการประชาชนตามหลักการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี
 
 
 
ยุทธศาสตร์
 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้นการสาธารณสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต และสังคม
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ และการบริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม หนังสือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สำหรับประชาชน ที่ต้องการติดต่อดำเนินงานทางราชการกับ อบต.ร้องกวาง
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-993-4550
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140 โทรศัพท์ : 054-596-501 โทรสาร : 054-596-501 ต่อ 116
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลร้องกวาง
จำนวนผู้เข้าชม 231,964 เริ่มนับ 1 ต.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10