หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Plan
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องกวาง
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
นายชัยวัฒน์ มูลเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร้องกวาง
การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2565
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้าง ไฟล์แนบ
    - สำนักปลัด ไฟล์แนบ
    - กองคลัง ไฟล์แนบ
    - กองช่าง ไฟล์แนบ
    - กองการศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม ไฟล์แนบ
    - หน่วยงานตรวจสอบภายใน ไฟล์แนบ
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร
    - คณะผู้บริหาร
    - สมาชิกสภา อบต.ร้องกวาง
  o3. อำนาจหน้าที่
    - พรบ.สภาตำบลและอบต. ถึงปัจจุบัน ไฟล์แนบ
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ไฟล์แนบ
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    พรบ./พรก.
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การประชาสัมพันธ์
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
    กระดานสนทนา (Webboard)
  o9 Social network
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  การดำเนินงาน
  o10 แผนดำเนินงานประจำปี
  o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ไฟล์แนบ
  o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ไฟล์แนบ
  การปฏิบัติงาน
  o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ไฟล์แนบ
    - คู่มือการปฏิบัติงาน การใช้งานโปรแกรมบริ ไฟล์แนบ
    - คู่มือการปฏิบัติงานกองทุนฯ ไฟล์แนบ
    - คู่มือปฏิบัติงาน การขอต่ออายุใบอนุญาตปร ไฟล์แนบ
    - คู่มือปฏิบัติงานการบันทึกข้อมูลจำนวนสุ ไฟล์แนบ
    - คู่มือเลื่อนขั้นเงินเดือน ไฟล์แนบ
  การให้บริการ
  o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ไฟล์แนบ
    - คู่มือประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ไฟล์แนบ
    - คู่มือประชาชน การลงทะเบียนเเละยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไฟล์แนบ
    - คู่มือประชาชน ภาษีป้าย ไฟล์แนบ
    - คู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไฟล์แนบ
    - คู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 ไฟล์แนบ
  o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ไฟล์แนบ
  o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    - การประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน อบต.ร้องกวาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไฟล์แนบ
  o17 E-Service
    - คำร้องทั่วไป
    - คำขอน้ำอุปโภค บริโภค
    - แบบคำขอก่อสร้างอาคาร ดัดเเปลงหรือรื้อถอนอาคาร
    - แบบคำร้องซ่อมไฟสาธารณะ(ไฟกิ่ง)
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไฟล์แนบ
    - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ไฟล์แนบ
  o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ไฟล์แนบ
  o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไฟล์แนบ
 
  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม หนังสือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สำหรับประชาชน ที่ต้องการติดต่อดำเนินงานทางราชการกับ อบต.ร้องกวาง
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-993-4550
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140 โทรศัพท์ : 054-596-501 โทรสาร : 054-596-501 ต่อ 116
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลร้องกวาง
จำนวนผู้เข้าชม 231,937 เริ่มนับ 1 ต.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10