หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ร้องกวาง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Plan
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ยางโพธิ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
ร้องกวาง
ถ้ำผานางคอย
ที่เที่ยว จ.แพร่ พร้อมเปิดตำนานรักร้อยปี
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลร้องกวาง
1
2
3
 
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องกวาง
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
นายชัยวัฒน์ มูลเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร้องกวาง
 
กิจกรรม อบต.
ACTIVITIES
กิจการสภา.
COUNCIL
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมตลิ่งพังโดยการตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส และถมหินคลุกปรับเ [ 1 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 26 
ประกาศ อบต.ร้องกวาง เรื่อง การกำหนดปริมาณการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของรถ(รถส่วนกลาง [ 3 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 34 
ประกาศ อบต.ร้องกวาง เรื่อง การสำรวจเเละกำหนดเกณฑ์ใช้สิ้้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงข [ 3 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 28 
ประกาศ อบต.ร้องกวาง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู [ 29 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 21 
 
 
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว อบต.ร้องกวาง ด [ 21 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 73 
ประกาศ อบต.ร้องกวาง เรื่องข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค [ 29 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 99 
ประกาศ อบต.ร้องกวาง เรื่องข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลพิจารณาการจีดซื้อจัดจ้างขององค [ 29 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 83 
ประกาศ อบต.ร้องกวาง เรื่องข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลพิจารณาการจีดซื้อจัดจ้างขององค [ 29 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 67 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างเป่าล้างระบบประปาหมู่บ้าน และทดสอบปริมาณน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านผาหมู และ หมู่ที่ [ 9 มี.ค. 2566 ]จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๑๒ บ้านกาศใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 มี.ค. 2566 ]

 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย

ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1185  [ 17 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่ เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ Virtual NCD Forum 2023 ครั้งที่ 3 กสธ. มท 0819.3/ว1178  [ 17 มี.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝีกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 26 - 29 กค. มท 0803.4/ว1183 รายชื่อฯ  [ 17 มี.ค. 2566 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 33 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว1179 รายชื่อ รุ่นที่ 33  [ 17 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือผู้รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด สน.บถ. มท 0809.1/ว1091  [ 17 มี.ค. 2566 ]
แจ้งปฏิทินขยายระยะเวลาการบันทึกข้อมูลการจัดสรรเงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ) จากภาคเอกชน ครั้งที่ 3 กศ. มท 0816.2/ว1167 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 17 มี.ค. 2566 ]
โครงการการจัดการเรียนรู้ด้วย Game-Based Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็น Active Citizen กศ. มท 0816.3/ว1161 รายละเอียดโครงการฯ แบบสมัครฯ แบบรายงานฯ  [ 17 มี.ค. 2566 ]
ปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุข เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ กค. มท 0803.3/ว1164  [ 17 มี.ค. 2566 ]
การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กค. มท 0803.3/ว1163  [ 17 มี.ค. 2566 ]
การลดใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ 20 ตามมติคณะรัฐมนตรี กค. มท 0803.4/ว1148  [ 17 มี.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1162 เอกสารแนบ  [ 17 มี.ค. 2566 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1145  [ 16 มี.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) สน.คท. มท 0808.2/3693-3768 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 16 มี.ค. 2566 ]
แจ้งคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ (ศอ.ปกป.) กสว. มท 0820.3/ว1124 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 16 มี.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมเครื่องสูบน้ำ และมอเตอร์ไฟฟ้าในงานประปา รุ่นที่ 2/2566 กพส. มท 0810.4/ว1139  [ 16 มี.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี กศ. มท 0816.3/ว1133 เอกสารแนบ  [ 15 มี.ค. 2566 ]
การรายงานผลการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว1123 เอกสารแนบ  [ 15 มี.ค. 2566 ]
แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 สืบสานสงกรานค์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1119  [ 15 มี.ค. 2566 ]
นำเข้าข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ลงในระบบ e-Plan กยผ. มท 0815.4/ว51  [ 15 มี.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) (ระยะที่ 5) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1125  [ 15 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือแจ้งเวียนประกาศนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ กพส. มท 0810.6/ว1127  [ 15 มี.ค. 2566 ]
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 วันที่ 18 มีนาคม 2566 สล. มท 0801.3/ว1126  [ 15 มี.ค. 2566 ]
การจัดส่งผลการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1120 เอกสารแนบ  [ 15 มี.ค. 2566 ]
การบันทึกข้อมูลขยะเปียกในพื้นที่ 22 จังหวัด หลังทวนสอบ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1086 บัญชีแนบท้าย  [ 15 มี.ค. 2566 ]
แนวทางส่งเสริมการดำเนินงาน ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน กศ. มท 0816.5/ว1101 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 14 มี.ค. 2566 ]
   
 
   
 
พร0023.6/ว531 รายงานผลการดำเนินการโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท.ประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
พร0023.4/ว534 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและแก้ไขแนวเขต หรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตของ อปท.พร้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดทำและแก้ไขแนวเขต อปท.  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
พร0023.6/ว521 การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
พร0023.6/ว68 การรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฯ  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
พร0023.6/ว69 แจ้งจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันล้างมือโลก ประจำปี 2565  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
พร0023.5/ว71 แจ้งโอนเงิน อปท.  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
พร0023.5/ว70 แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพิ่มเติม  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
พร0023.5/ว517 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุระกิจเฉพาะแก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมกราคม 2566 ให้แก่ อปท.  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
พร0023.5/ว516 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 งวดที่ 12/2565  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
พร0023.6/ว503 การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อส่งเสริมและยกระดับการปฏิบัติราชการ  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
พร0023.5/ว66 การลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์ใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกใหม่  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
พร0023.4/ว501 ขอหารือการขออนุญาตก่อสร้างช่อลอดเหลี่ยม(บล๊อกคอนเวิร์ส)ใต้ถนนหลวงท้องถิ่น  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
พร0023.3/ว502 ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
พร0023.3/ว470 ประกาศรายชื่อพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2565  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
พร0023.3/ว473 ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 3  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
พร0023.3/ว472 การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ปีการศึกษา 2565  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
พร0023.2/ว467 แนวทางปฏิบัติการปรับปรุงตำแหน่งสายงานประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สายงานประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชำนาญการพิเศษ  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
พร0023.2/ว468 การกำหนดระยะเวลาในการจัดประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่(ก.ท.จ.แพร่)  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
พร0023.6/ว459 การเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายของเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจป้องกันไฟป่าของ อปท.  [ 1 ก.พ. 2566 ]  
พร0023.6/ว450 นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารของ อปท.  [ 1 ก.พ. 2566 ]  
   
 
   
 
อบต.วังหลวง ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมราชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช [ 5 ม.ค. 2568 ]    อ่าน 36 
อบต.แม่ยม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.หัวทุ่ง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม [ 28 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.ร้องกวาง วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
อบต.สูงเม่น [ 20 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.วังหงส์ ประกาศเทศบาลตำบลวังหงส์ เรื่อง ประกาวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 [ 20 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านปิน ประชาสัมพันธ์แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของ อบต.บ้านปิน [ 20 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.นาพูน วันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวิเชียร สมฤทธิ์ นายก อบต.นาพูน มอบหมายให้ [ 20 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ทุ่งแล้ง สุ่มตรวจการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือนตำบลทุ่งแล้ง [ 20 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่ปาน โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.สูงเม่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.สบสาย องค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอ [ 20 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.สูงเม่น ประชาสัมพันธ์ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม 256 [ 20 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.สรอย [ 20 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.สรอย พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท [ 20 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
   
 
   
 


ทต.ทุ่งโฮ้ง จ้างเหมาเปลี่ยนทรายกรองน้ำระบบประปาของเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง จำนวน ๔ แห่ง โดยวิธีเฉพ [ 20 มี.ค. 2566 ]


ทต.ทุ่งโฮ้ง ซื้อทรายเคลือบสารเคมี Temephos ๑% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2566 ]


ทต.ช่อแฮ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ สำหรับใช้ในกิจการกองคลังเทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภ [ 20 มี.ค. 2566 ]


ทต.ช่อแฮ จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง 2 ชั้น ขนาด 46 ที่นั่ง สำหรับโครงการฝึกอบรม [ 20 มี.ค. 2566 ]


อบต.เหมืองหม้อ ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำ จำนวน ๑๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]


อบต.เตาปูน จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ระบบกรองน้ำดื่มสะอาด บ้านอัมพวัน หมู่ที่ ๘ ตำบลเตาปูน [ 17 มี.ค. 2566 ]


อบต.เตาปูน จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ระบบกรองน้ำดื่มสะอาด บ้านนาไร่เดียว หมู่ที่ ๔ ตำบลเตาป [ 17 มี.ค. 2566 ]


อบต.เตาปูน จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 17 มี.ค. 2566 ]


ทต.ช่อแฮ ซื้อวัสดุอื่นๆ สำหรับโครงการฝึกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล [ 17 มี.ค. 2566 ]


อบต.กาญจนา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บธ 7448 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 16 มี.ค. 2566 ]


อบต.วังหลวง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ เทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วย [ 16 มี.ค. 2566 ]


ทต.ทุ่งโฮ้ง ซื้อกระเป๋าบรรจุเอกสารฯ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2566 ]


ทต.ช่อแฮ จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ป 2552 พร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2566 ]


ทต.แม่ลานนา จ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง จำนวน 22 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2566 ]


ทต.ทุ่งโฮ้ง ซื้อกระเป๋าบรรจุเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2566 ]


อบต.เหมืองหม้อ จ้างเหมาวางระบบ Internet ภายในสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2566 ]


อบต.เหมืองหม้อ จ้างเหมาดำเนินการเดินสายโทรศัพท์ภายในสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจา [ 15 มี.ค. 2566 ]


อบต.หัวทุ่ง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2566 ]


อบต.หัวทุ่ง จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อเข้าที่การเกษตรภายในตำบลหัวทุ่ง หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗, [ 15 มี.ค. 2566 ]


ทต.แม่คำมี ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยูเอสที ชนิดกล่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 15 มี.ค. 2566 ]
   
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
สนทนาในตำบล
Our Webboard
   
 
เว็บไซต์ อบต.ร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 มิ.ย. 2565)    อ่าน 586  ตอบ 0  
สอบถามค่ะ (7 มิ.ย. 2565)    อ่าน 247  ตอบ 3  
เว็บไซต์ (ชั่วคราว) องค์การบริหารส่วนตำบลร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ให้บริการแ (12 ก.ค. 2564)    อ่าน 348  ตอบ 2  
   
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
โทร. 1567
ตลอด 24 ชม.
 
 
 
 
OTOP TRAVEL
 
ผลิตภัณฑ์
ในตำบล
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน แคบหมู แหนมหมู ไข่เค็ม
ถ้้ำผานางคอย
 
สถานที่สำคัญ
ในตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-Service
 
คำร้องทั่วไป แบบคำขอสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค แบบคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดเเปลงหรือรื้อถอนอาคาร แบบคำร้องซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) ชำรุด
 
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
E-Service คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม หนังสือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สำหรับประชาชน ที่ต้องการติดต่อดำเนินงานทางราชการกับ อบต.ร้องกวาง
สำรวจความคิดเห็น
  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
  ดีที่สุด
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140 โทรศัพท์ : 054-596-501 โทรสาร : 054-596-501 ต่อ 116
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลร้องกวาง
จำนวนผู้เข้าชม 866,475 เริ่มนับ 1 ต.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10