หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Plan
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องกวาง
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
นายนภดล ใจนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร้องกวาง
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติหน่วยงาน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องกวาง ได้ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล โดยกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 จัดตั้งองค์การบริหาร
ส่วนตำบลประจำปี 2540 จำนวน 3,637 แห่ง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540
 
ที่ตั้ง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องกวาง ตั้งอยู่เลขที่ 186 หมู่ที่ 6 ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอร้องกวาง ไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดแพร่ไปทางทิศเหนือระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 600 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 33 ตารางกิโลเมตร
 
 
ตารางอาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตตำบลแม่ทราย
ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตเทศบาลตำบลร้องกวาง (ตำบลทุ่งศรี,ร้องเข็ม)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตตำบลไผ่โทน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตเทศบาลตำบลร้องกวาง
 
จำนวนประชากร
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 2,223 คน แยกเป็น
  ชาย  จำนวน 1,119 คน คิดเป็นร้อยละ 50.34
  หญิง จำนวน 1,104 คน คิดเป็นร้อยละ 49.66
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 969 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 67.36 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
ตารางเขตการปกครอง
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านร้องกวาง 38 37 75 46
2 บ้านร้องกวาง 13 10 23 20
3 บ้านแม่ยางโพธิ์ 224 211 435 173
4 บ้านกาดผาแพร่ 102 100 202 84
5 บ้านวังโป่ง 42 36 78 41
6 บ้านห้วยกุลัว 187 159 346 225
8 บ้านผาหมู 130 144 274 97
10 บ้านผาหมูเหนือ 115 115 230 84
11 บ้านแม่ยางโพธิ์ 239 272 511 163
12 บ้านกาดใต้ 18 7 25 12
13 บ้านร้องกวางเหนือ 11 13 24 24
รวม 1,119 1,104 2,223 969
** (ข้อมูล เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561) **
 
เขตตำบลแม่ทราย

เขตเทศบาลตำบล
ร้องกวาง

ตำบลร้องกวาง

เขตตำบลไผ่โทน
เขตเทศบาลตำบลร้องกวาง (ตำบลทุ่งศรี,ร้องเข็ม)
 
 
 
 
 
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม หนังสือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สำหรับประชาชน ที่ต้องการติดต่อดำเนินงานทางราชการกับ อบต.ร้องกวาง
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-596-501
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140 โทรศัพท์ : 054-596-501 โทรสาร : 054-596-501 ต่อ 26
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลร้องกวาง
จำนวนผู้เข้าชม 52,440 เริ่มนับ 1 ต.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10